Author Archives: Administratorius

Išleistas 2013 m. LTVA ir VU EF elektroninis leidinys

2013 m. birželio pradžioje parengtas ir atiduotas publikuoti elektroninio leidinio „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“ 2013 m. tomas. Linkime malonaus ir žingeidaus skaitymo bei naujų žinių ir profesinių įžvalgų. Nekilnojamojo turto vertintojus turėtų ypač sudominti LTVA Švietimo komisijos vadovo Antano Tumelionio straipsnis apie pataisų skaičiavimą taikant lyginamąjį metodą.

Nutraukti LTVA prezidento ir valdybos nario S. Deveikio įgaliojimai

Pakeitęs darbo pobūdį ir nuo 2013 m. birželio 17 d. pradėsiantis dirbti Turto vertinimo priežiūros tarnyboje, Steponas Deveikis išplėstiniame LTVA valdybos posėdyje (2013-06-12) paprašė nutraukti jo LTVA prezidento, valdybos nario ir administracijos vadovo įgaliojimus. Vadovaudamasi asociacijos įstatais LTVA valdyba patenkino tokį prašymą ir pavedė laikinai nuo 2013-06-14 iki Visuotinio susirinkimo...

Patvirtintos paklausimų dėl vertinimo ataskaitų atitikties pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės

TVPT direktoriaus 2013-04-15 įsakymu Nr. B1-14 patvirtintos Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės. Taisykles galite rasti TVPT tinklalapyje, teisinės informacijos skiltyje (spausti).

Patvirtinti ir įsigaliojo nauji teisės aktai, susiję su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu

2013-02-11 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ yra patvirtinti 5 teisės aktai, tarp jų kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklės; egzamino komisijos darbo reglamentas; turto arba verslo vertintojo...

Jau skaitome 2012 m. laidos Europos vertinimo standartus lietuviškai

2013 m sausio 11 d. VU Ekonomikos fakultete buvo pristatyti visuomenei ir turto vertintojų bendruomei 2012 m. arba septintosios laidos Europos vertinimo standartai lietuvių kalba. Per trumpą laiką (nuo 2012 m. liepos iki gruodžio vidurio) parengta knyga publikuojama įprastos knygos forma (200 egz.) ir elektroninės knygos formatu. Renginio metu įteikta...

Išplėstinio LTVA valdybos posėdžio (2012-01-11) informacija

2012 m. sausio 11 d. įvyko Išplėstinis LTVA valdybos posėdis. Posėdyje apsvarstyti Turto ir verslo vertinimo metodikos projekto ir kitų teisės aktų projektų rengimo klausimai. LTVA atstovai ir dalykinių komisijų vadovai aktyviai dalyvauja poįstatyminių teisės aktų projektų rengimo procese. Pasiūlymus teisės aktų projektams teikė A. Aleksienė, B. Galinienė, S. Raslanas, P. Čepulis,...

AATVI organizuoja darbo grupę, rengiami teisės aktų projektai

Audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas Finansų ministerijos pavedimu organizuoja darbo grupę naujos redakcijos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011) poįstatyminių teisės aktų projektams parengti. Numatoma parengti 12 teisės aktų projektų, iš kurių svarbiausias, žinoma, bus Turto ir verslo vertinimo metodika. Prie teisės aktų projektų rengimo pakviesta prisidėti 15...

Pirmasis naujos LTVA valdybos posėdis

2009 m. balandžio 7 d. LTVA būstinėje įvyko pirmasis naujos LTVA valdybos posėdis. Jame dalyvavo visi 7 valdybos nariai. Valdyba patvirtino dalykinių komisijų pirmininkus ir pavedė jiems iki 2009 m. gegužės pabaigos suformuoti personalines komisijų sudėtis. Asociacijos viceprezidentu perrinktas ilgametis LTVA valdybos narys Valdemaras Ivaško. Patvirtintas LTVA veiklos ir renginių...