Author Archives: Administratorius

Mokslinė-praktinė konferencija

2014 m. kovo 28 d., 9.30 val. prieš Visuotinį ataskaitinį susirinkimą, VU EF auditorijoje (JR3), Saulėtekio al. 9 (II rūmai), Vilniuje, vyks LTVA su VU Ekonomikos fakultetu ir kitais partneriais organizuojama jubiliejinė mokslinė – praktinė konferencija „Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste“....

Dėmesio!

Nuo 2014-01-01 dienos įsigalioja 2013-ųjų metų Tarptautiniai vertinimo standartai (IVS 2013), kurie pakeis iki šiol galiojančius 2011-ųjų metų Tarptautinius vertinimo standartus (IVS 2011). Daugiau informacijos rasite prisegtuke (spausti).

Teritorijų planavimo įstatymo naujovės

2013 m. gruodžio 6 d. LTVA organizavo 8 akademinių valandų trukmės seminarą. Pagrindinė seminaro tema: „Teritorijų planavimo įstatymo naujovės (nuo 2014.01.01). Kas žinotina turto vertintojui “. Tai pat buvo kalbama lyginamojo metodo praktinio taikymo klausimais, aptarti kiti aktualūs vertintojų bendruomenei klausimai. Dėkojame VGTU Statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedrai...

Atidarytas Baltic Valuation Conference 2013 internetinis puslapis ir paskelbta konferencijos medžiaga

Atidarytas Baltijos vertinimo konferencijos, BVC 2013 internetinis puslapis: www.baltic-valuation-conference.org. Jame rasite kvietimą ir kitą aktualią informaciją. Lietuvos atstovų S. Deveikio, prof. B. Galinienės, L. Lizūnaitės straipsnį konferencijai rasite čia. Islandijos Registrų agentūros (Registers Iceland) puslapyje galima rasti konferencijos medžiagą – prezentacijas, darbotvarkę ir pranešimų santraukas.

Išleistas 2013 m. LTVA ir VU EF elektroninis leidinys

2013 m. birželio pradžioje parengtas ir atiduotas publikuoti elektroninio leidinio „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“ 2013 m. tomas. Linkime malonaus ir žingeidaus skaitymo bei naujų žinių ir profesinių įžvalgų. Nekilnojamojo turto vertintojus turėtų ypač sudominti LTVA Švietimo komisijos vadovo Antano Tumelionio straipsnis apie pataisų skaičiavimą taikant lyginamąjį metodą.

Nutraukti LTVA prezidento ir valdybos nario S. Deveikio įgaliojimai

Pakeitęs darbo pobūdį ir nuo 2013 m. birželio 17 d. pradėsiantis dirbti Turto vertinimo priežiūros tarnyboje, Steponas Deveikis išplėstiniame LTVA valdybos posėdyje (2013-06-12) paprašė nutraukti jo LTVA prezidento, valdybos nario ir administracijos vadovo įgaliojimus. Vadovaudamasi asociacijos įstatais LTVA valdyba patenkino tokį prašymą ir pavedė laikinai nuo 2013-06-14 iki Visuotinio susirinkimo...

Patvirtintos paklausimų dėl vertinimo ataskaitų atitikties pateikimo ir nagrinėjimo taisyklės

TVPT direktoriaus 2013-04-15 įsakymu Nr. B1-14 patvirtintos Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisyklės. Taisykles galite rasti TVPT tinklalapyje, teisinės informacijos skiltyje (spausti).

Patvirtinti ir įsigaliojo nauji teisės aktai, susiję su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu

2013-02-11 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ yra patvirtinti 5 teisės aktai, tarp jų kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklės; egzamino komisijos darbo reglamentas; turto arba verslo vertintojo...