Author Archives: LTVA

Seminaras

2018 m. kovo 23 d. (penktadienį) 9.00 val. organizuojamas 4 akademinių valandų seminaras „Turto ir verslo vertinimo aktualijos“. Seminaro vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio al. 11, 06 auditorija, Vilniuje. Seminaro kaina: LTVA nariams nemokamas, kitiems dalyviams ir nariams, nesumokėjusiems nario mokesčio – 40 Eur (LTVA sąskaita LT61 7300 0100...

Visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 23 d. (penktadienį) 13.00 val. kviečiamas Lietuvos turto vertintojų asociacijos Visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas, kuris vyks Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio al. 11, 06 auditorijoje, Vilniuje. Prieš susirinkimą, nuo 9.00  val. vyks 4 akademinių valandų seminaras „Turto ir verslo vertinimo aktualijos“. Seminaro programa bus paskelbta vėliau....

Susitikimas

2018 m. sausio 9 d. vyko susitikimas tarp Lietuvos turto vertintojų asociacijos (toliau – LTVA) (atstovavo Arvydas Stankaitis ir Saulius Vagonis), Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos ir LR Finansų ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos atstovų. Pagrindinis klausimas, aptartas susitikime, buvo...

Paskutinis šiais metais LTVA seminaras

Lietuvos turto vertintojų asociacija organizuoja paskutinį šiais metais seminarą  „Ekonomikos raida ir nekilnojamojo turto rinka“. Seminaras vyks 2017 m. gruodžio 8 d., Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio al. 11, Vilniuje, 05 auditorijoje. Trukmė –  6 akademinės valandos. Renginio kaina: LTVA nariams – 25 Eur, kitiems seminaro dalyviams ir nariams nesumokėjusiems...

Dėl turto vertinimo ataskaitos reikšmės

Lietuvos turto vertintojų asociacija buvo siuntusi raštą Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl direktoriaus įsakymu Nr. V1-208 įtvirtintų pakeitimų ir išvados dėl turto vertinimo ataskaitos reikšmės. LTVA siųstas raštas. Gautas Tarnybos atsakymas.  

Kviečiame į seminarą

 Lietuvos turto vertintojų asociacija organizuoja 6 akademinių valandų seminarą „Turto vertinimo metodų taikymas ir kita turto vertintojams aktuali informacija“. Seminaras vyks 2017 m. spalio 13 d., penktadienį, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio al. 11, Vilniuje. Daugiau informacijos rasite programoje. Registruotis el. paštu info@ltva.lt

Išversti į lietuvių kalbą EVS 2016

Lietuvos turto vertintojų asociacija į lietuvių kalbą išvertė 2016 m. laidos Europos vertinimo standartus.  Standartų elektroninę versiją galite rasti čia. EUROPOS VERTINIMO STANDARTAI 2016

Įsigaliojo nauja Tarptautinių vertinimo standartų redakcija

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja 2017 m. Tarptautinių vertinimo standartų redakcija. Šiuos standartus anglų kalba galima įsigyti per Tarptautinės vertinimo standartų tarybos tinklapį https://www.ivsc.org/. Daugiau informacijos galima rasti ir http://www.bankrotodep.lt/kita/naujienos/sigalioja-nauja-tarptautini-vertinimo-standart-redakcija/.

Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2016-2017

Lietuvos turto vertintojų asociacija ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas išleido periodinį elektroninį mokslo darbų leidinį „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos 2016-2017“. Atsisiųsti leidinį.

LTVA seminaras – sąskrydis

2017 m. gegužės 26-27 d. vyko kasmetinis išvažiuojamasis Lietuvos turto vertintojų asociacijos organizuojamą seminaras – sąskrydis „Rekreacinio turto vertinimas“, kuriame gausiai dalyvavo ne tik asociacijos nariai, bet ir kiti vertintojų bendruomenės dalyviai. Renginio dalyviams pateikta medžiaga elektroniniu formatu ir išduoti  8 akad. val. dalyvio pažymėjimai. Vieta: „Nojaus laivas“, Pagronyčio k., Merkinės sen.,Varėnos raj.