Kviečiame teikti tekstus TURTO VERTINIMO TEORIJOS IR PRAKTIKOS APYBRAIŽŲ leidiniui

Rengiamas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto ir Lietuvos turto vertintojų asociacijos recenzuojamas periodinis elektroninis mokslo darbų leidinys TURTO VERTINIMO TEORIJOS IR PRAKTIKOS APYBRAIŽOS. 2015 m. rudens pradžioje bus išleistas jau penktasis šio leidinio tomas.

Vertintojų bendruomenės ir akademinės visuomenės narius kviečiame teikti straipsnius šiam leidiniui. Daugiau informacijos