Naujienos

In memoriam – Gintautui Šatkauskui (1942.05.10 – 2018.09.02)

Netekome ilgamečio Lietuvos turto vertintojų asociacijos nario, doc. Gintauto Šatkausko. Užuojauta artimiesiems ir draugams. Velionis pašarvotas rugsėjo 4 d., Druskininkuose, Veisėjų g. 32. Laidotuvės vyks rugsėjo 5 d. (trečiadienį), 11 val.

Baltijos vertinimo konferencija (BVC 2018)

2018 m. rugsėjo 6-8 d. Rygoje, Latvijoje vyks kasmetinė Baltijos vertinimo konferencija. Daugiau informacijos rasite prisegtame kvietime bvc 2018 invitation 2 ir nuorodoje https://vertetaji.lv/BVC2018?

Kreipimasis dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos tobulinimo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos sudaryta Turto ir verslo vertinimo metodikos (toliau – Metodikos) pakeitimo projekto rengimo grupė pateikė kreipimąsi. Tekste kviečiami visi turto ir verslo vertintojai teikti savo nuomonę, pasiūlymus, pastabas ir prisidėti prie Metodikos pakeitimo projekto. Kreipimosi tekstas.

Išvažiuojamasis seminaras

2018 m. gegužės 25 d. (pradžia 10.30 val.) kviečiame į Lietuvos turto vertintojų asociacijos organizuojamą išvažiuojamąjį 8 akad. val. seminarą „Turto vertinimo veiklos patirtis ir aktualijos“. Seminare bus kalbama apie asmens duomenų tvarkymą, Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą, Turto ir verslo vertinimo metodiką ir kitus svarbius ir aktualius vertintojų...

Dėl asmens duomenų tvarkymo

Lietuvos turto vertintojų asociacija siuntė paklausimą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asmens duomenų tvarkymo. Asociacijos siųstą raštą ir gautą į jį atsakymą skaitykite čia. Paklausimas ir atsakymas.

Seminaras

2018 m. kovo 23 d. (penktadienį) 9.00 val. vyko 4 akademinių valandų seminaras „Turto ir verslo vertinimo aktualijos“. Seminaro vieta: Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio al. 11, 06 auditorija, Vilniuje. Seminaro kaina: LTVA nariams nemokamas, kitiems dalyviams ir nariams, nesumokėjusiems nario mokesčio – 40 Eur (LTVA sąskaita LT61 7300 0100...

Visuotinis narių susirinkimas

2018 m. kovo 23 d. vyko Lietuvos turto vertintojų asociacijos Visuotinis ataskaitinis rinkiminis narių susirinkimas. Susirinkimo metu, kitam trejų metų laikotarpiui, buvo renkama Valdyba ir Revizijos komisija. Išrinktos Valdybos sudėtis: Lina Kanišauskienė, Viktoras Račkovskis, Vitalijus Stacevičius, Arvydas Stankaitis, Tauras, Antanas Tupinis, Saulius Vagonis. Revizijos komisijos sudėtis: Lensė Jankeliūnienė, Regina Strelčiūnienė...

Susitikimas

2018 m. sausio 9 d. vyko susitikimas tarp Lietuvos turto vertintojų asociacijos (toliau – LTVA) (atstovavo Arvydas Stankaitis ir Saulius Vagonis), Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos ir LR Finansų ministerijos, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR Finansų ministerijos atstovų. Pagrindinis klausimas, aptartas susitikime, buvo...

Paskutinis šiais metais LTVA seminaras

Lietuvos turto vertintojų asociacija organizuoja paskutinį šiais metais seminarą  „Ekonomikos raida ir nekilnojamojo turto rinka“. Seminaras vyks 2017 m. gruodžio 8 d., Vilniaus Gedimino technikos universitete, Saulėtekio al. 11, Vilniuje, 05 auditorijoje. Trukmė –  6 akademinės valandos. Renginio kaina: LTVA nariams – 25 Eur, kitiems seminaro dalyviams ir nariams nesumokėjusiems...

Dėl turto vertinimo ataskaitos reikšmės

Lietuvos turto vertintojų asociacija buvo siuntusi raštą Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl direktoriaus įsakymu Nr. V1-208 įtvirtintų pakeitimų ir išvados dėl turto vertinimo ataskaitos reikšmės. LTVA siųstas raštas. Gautas Tarnybos atsakymas.