DUK

Kaip galima tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali tapti asmenys, turintys patirtį vienoje iš šių veiklos sričių: turto vadyba bei vertinimas, ekonominės veiklos analizė ir vertinimas. Nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pagal jų laisvos formos raštišką prašymą. Prie prašymo prideda dokumentus, įrodančius profesinę kvalifikaciją bent vienoje iš anksčiau išvardintų veiklos sričių. Dėl prašymo ir anketos formų kreipkitės e. paštu:

Ar norint būti asociacijos nariu reikia turėti turto vertintojo pažymėjimą?

Ne, nebūtina. Asociacijos nariais gali tapti asmenys, turintys patirtį vienoje iš šių veiklos sričių: turto vadyba bei vertinimas, ekonominės veiklos analizė ir vertinimas.

Koks yra LTVA nario mokestis?

Kasmet nario mokestį nustato Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. 2015 m. kovo 27 d. vykusiame Visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime nustatytas nario mokestis už 2015 m. yra 85Eur, jei jis sumokamas iki birželio 30 d. , ir 100 Eur – mokant jį po birželio 30 d. Naujai priimtiems nariams, be metinio nario mokesčio, nustatytas vienkartinis stojamasis 30 Eur mokestis.

Kaip ir kada nario mokestis turi būti sumokamas?

Nario mokestis mokamas po Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo patvirtinus metinį nario mokesčio dydį. Nario mokestis mokamas į LTVA sąskaitą pavedimu LT 61 7300 0100 0244 7529 (juridinio asmens kodas 191695096)  arba grynais atvykus į Asociacijos būstinę Lukiškių g. 5-414, Vilnius.

Ar asociacijos nariai turi privilegijų LTVA renginiuose?

Asociacijos nariams nustatomas mažesnis dalyvio mokestis už LTVA organizuojamus seminarus. Kiekvienais metais, Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo dieną, organizuojamas nemokamas seminaras/ konferencija.