DUK

Platesnė informacija apie naujuosius TURTO VERTINTOJŲ RŪMUS, kurie numatyti Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo gairėse

Informuojame, kad šiuo metu svarstomame Nepriklausomo turto vertinimo įstatymo diskusiniame dokumente LR Finansų ministerija daugiau funkcijų planuoja perduoti vertintojų savivaldai, todėl tuo tikslu yra numatoma įsteigti visiškai NAUJĄ vertintojus privalomai vienijančią asociaciją – TURTO VERTINTOJŲ RŪMUS (atkreiptinas dėmesys, kad tai ne ta pati organizacija kaip šiuo metu veikiantys Lietuvos vertintojų rūmai).

Šiuo metu Lietuvoje yra veikiančios net kelios turto vertintojų asociacijos: Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija bei Lietuvos vertintojų rūmai priėmus naująjį įstatymą ir toliau galės tęsti savo veiklą.

Tačiau po naujojo įstatymo priėmimo visiškai naujai įsteigtoje asociacijoje – TURTO VERTINTOJŲ RŪMUOSE (toks pavadinimas kol kas numatytas įstatymo diskusiniame dokumente) narystė visiems vertintojams bus privaloma ir valstybės perduodamos savivaldos funkcijos bus vykdomos tik naujosios asociacijos – TURTO VERTINTOJŲ RŪMŲ. Šių funkcijų negalės vykdyti šiuo metu veikiančios asociacijos: Lietuvos turto vertintojų asociacija, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacija ir Lietuvos vertintojų rūmai.

Kaip galima tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali tapti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys – turintys nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto kvalifikaciją ir turto arba verslo vertinimo įmonės, turinčios leidimą verstis vertinimo veikla. Nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pagal jų raštišką prašymą. Asmenys, norintys tapti nariais prie prašymo prideda dokumentus, įrodančius jų profesinę kvalifikaciją. Dėl prašymo ir anketos formų kreipkitės e. paštu: info@ltva.lt

Ar norint būti asociacijos nariu reikia turėti turto vertintojo pažymėjimą?

Taip, būtina. Asociacijos nariais gali tapti asmenys, turintys nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto pažymėjimą.

Koks yra LTVA nario mokestis?

Kasmet nario mokestį nustato Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. 2023 m. kovo 31 d. vykusiame visuotiniame LTVA narių susirinkime  nuspręsta: „2023 metams palikti galioti buvusią tvarką: stojamojo mokesčio nėra, metinis LTVA nario mokestis (juridiniams ir fiziniams asmenims) – 85 EUR, mokant iki liepos 01 dienos, mokant po liepos 01 dienos – 100 EUR“.

Kaip ir kada nario mokestis turi būti sumokamas?

Nario mokestis mokamas po Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo patvirtinus metinį nario mokesčio dydį. Nario mokestis mokamas į LTVA sąskaitą pavedimu LT 61 7300 0100 0244 7529 (juridinio asmens kodas 191695096).

Ar asociacijos nariai turi privilegijų LTVA renginiuose?

Asociacijos nariams nustatomas mažesnis dalyvio mokestis už LTVA organizuojamus seminarus. Kiekvienais metais, Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo dieną, organizuojamas nemokamas seminaras/ konferencija.