DUK

Kaip galima tapti asociacijos nariu?

Asociacijos nariais gali tapti Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys. Fiziniai asmenys – turintys nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto kvalifikaciją ir turto arba verslo vertinimo įmonės, turinčios leidimą verstis vertinimo veikla. Nauji nariai į Asociaciją priimami valdybos sprendimu, pagal jų raštišką prašymą. Asmenys, norintys tapti nariais prie prašymo prideda dokumentus, įrodančius jų profesinę kvalifikaciją. Dėl prašymo ir anketos formų kreipkitės e. paštu: info@ltva.lt

Ar norint būti asociacijos nariu reikia turėti turto vertintojo pažymėjimą?

Taip, būtina. Asociacijos nariais gali tapti asmenys, turintys nekilnojamojo turto, kilnojamojo turto arba verslo srities vertintojo asistento, vertintojo arba vertintojo eksperto pažymėjimą.

Koks yra LTVA nario mokestis?

Kasmet nario mokestį nustato Visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas. 2023 m. kovo 31 d. vykusiame visuotiniame LTVA narių susirinkime  nuspręsta: „2023 metams palikti galioti buvusią tvarką: stojamojo mokesčio nėra, metinis LTVA nario mokestis (juridiniams ir fiziniams asmenims) – 85 EUR, mokant iki liepos 01 dienos, mokant po liepos 01 dienos – 100 EUR“.

Kaip ir kada nario mokestis turi būti sumokamas?

Nario mokestis mokamas po Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo patvirtinus metinį nario mokesčio dydį. Nario mokestis mokamas į LTVA sąskaitą pavedimu LT 61 7300 0100 0244 7529 (juridinio asmens kodas 191695096).

Ar asociacijos nariai turi privilegijų LTVA renginiuose?

Asociacijos nariams nustatomas mažesnis dalyvio mokestis už LTVA organizuojamus seminarus. Kiekvienais metais, Visuotinio ataskaitinio narių susirinkimo dieną, organizuojamas nemokamas seminaras/ konferencija.