Teisinė, metodinė informacija

Skelbiamas naujausias Tarptautinių vertinimo standartų (TVS) leidimas | 2021 liepa

Tarptautinė vertinimo standartų taryba (IVSC) pranešė, kad patvirtinti nauji Tarptautiniai vertinimo standartai (TVS). Naujieji TVS įsigalioja nuo 2022 metų sausio 31-os dienos, tačiau Tarptautinė vertinimo standartų taryba skatina vertintojus šiuos standartus naudoti ir nelaukiant oficialios jų įsigaliojimo datos. Tik svarbu ataskaitose nedviprasmiškai nurodyti, kokiais standartais yra vadovaujamasi.

Standartų elektroninę versiją anglų kalba galima įsigyti ČIA.

AVNT pranešė, kad ji kaip Tarptautinių vertinimo standartų tarybos institucinė narė, artimiausiu metu planuoja pradėti šios naujos redakcijos TVS vertimo į lietuvių kalbą procedūras. Susipažinti su originaliu TVS dokumentu, publikuojamu AVNT puslapyje, galite paspaudę ČIA.

LTVA artimiausiuose asociacijos organizuojamuose kvalifikacijos seminaruose pristatys naujausius TVS pokyčius ir naujoves, lyginant su šiuo metu galiojančiais TVS‘2020.

 

LTVA apklausos duomenys 2021 m. balandis-gegužė | Dėl kilnojamojo turto vertinimo pataisos rodiklių rezultatai

Siekiant nustatyti įvairių veiksnių įtaką kilnojamojo turto vertei buvo atlikta atestuotų turto vertintojų apklausa. 2021 m. kovo – birželio mėnesiais.

Apklausoje dalyvavo 9 atestuoti kilnojamojo turto vertintojai (vidutinė patirtis po vertintojo asistento kvalifikacijos įgijimo – 20 metų, po vertintojo kvalifikacijos įgijimo – 17 metų) bei 7 asistentai (vidutinė patirtis po vertintojo asistento kvalifikacijos įgijimo – 11 metų).

Apklausa buvo atliekama raštu, duomenys apdoroti kompiuteriniu būdu.

Išsami informacija apie respondentus, jų kvalifikaciją, nekilnojamojo bei kilnojamojo turto profesinę patirtį bei jų atsakymus saugoma LTVA archyve.

Apklausos rezultatų ataskaitą rasite čia:

LTVA apklausos 2021-04/05 rezultatai_1 (bendri klausimai)

LTVA apklausos 2021-04/05 rezultatai_2 (nusidėvėjimo normatyvai)

 

 

 

 

 

 

 

Parengtos LTVA rekomendacijos taikyti ridos korekcijos koeficientų apskaičiavimo modelį transporto priemonėms | 2020-12-19

LTVA kilnojamojo turto vertinimo komisija, bendradarbiaujant su įmonės UAB „Marleksa“ specialistais, atliko transporto ridos korekcijos koeficientų apskaičiavimo modelį.

LTVA rekomenduoja taikyti šį korekcijų modelį nustatant korekcijas dėl ridos skirtumų transporto priemonių vertinimo procese.

2020-12-16-Korekcijos dėl ridos analizė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEGOVA informacija: devintasis Europos Vertinimo Standartų 2020 (EVS 2020) leidimas įsigalioja nuo 2021-01-01 dienos | 2020-11-03

Dokumentą galite atsisiųsti ČIA.

 

 

 

 

Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos | 2020-09-22

2020 m. rugsėjo 21 d. LR finansų ministras ir LR susisiekimo ministras pripažino netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. 120 / Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“.

Įsakymas dėl pripažinimo netekusiu galios

LR Finansų ministerija pateikia nuorodas į šiuos dokumentus:

ĮSAKYMAS „DĖL TURTO IR VERSLO VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

ĮSAKYMAS DĖL KOEFICIENTŲ APGADINTOMS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONĖMS TAIKYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO.

NAUJA SUVESTINĖ METODIKOS REDAKCIJA | GALIOJA NUO 2020-09-24. (Su punktu „Apgadintų kelių transporto priemonių vertinimas“).

AVNT informacija:

2020 rugsėjo 22 d. netekus galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. balandžio 17 d. / 2000 m. balandžio 14 d. įsakymui Nr. 120 / Nr. 101 „Dėl Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos patvirtinimo“ (toliau – Instrukcija2020 rugsėjo 24 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-09-09 įsakymas Nr. 296 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro 2012 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Turto ir verslo vertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Metodika) ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020-09-22 įsakymas Nr. V1-118 „Dėl Koeficientų apgadintoms kelių transporto priemonėms taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Metodikos III skyriaus IV1 skirsnyje „Apgadintų kelių transporto priemonių vertinimas“ nustatyta, kad turto ir verslo vertintojas vertindamas apgadintą transporto priemonę Aprašu vadovaujasi tik tais atvejais, kai vertinimui atlikti nepakanka viešai skelbiamų rinkos duomenų.

Aprašu siekiama padėti objektyviau įvertinti apgadintas transporto priemones. Jame nustatyta apgadintos kelių transporto priemonės vertės apskaičiavimo eiga, pateikti koeficientų dydžiai ir nuostatos, padėsiančios apskaičiuoti apgadintos transporto priemonės vertę.

Aprašo tvirtinimas AVNT lygmeniu turėtų užtikrinti dinamiškesnį teisinį reglamentavimą reaguojant į pasikeitusias rinkos sąlygas ir technologinius sprendimus. Tikėtina, kad naujas reglamentavimas kartu prisidės ir prie šešėlio mažinimo tikslo įgyvendinimo apgadintų transporto priemonių muitinio įvertinimo procese, nes pagerės apgadintų transporto priemonių vertinimo kokybė, padidės vertinimo ataskaitų patikimumas.

Teisės aktai paskelbti interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija » Teisės aktai » Vertinimas“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palyginamųjų rinkos duomenų naudojimas vertinant turtą Europos valstybėse | TEGoVA leidinys | 2020-07-07

TEGoVA paskelbė profesoriaus Nick French tyrimą apie palyginamųjų rinkos duomenų naudojimą vertinant turtą skirtingose Europos valstybėse. Šiame tyrime dalyvavo ir LTVA. Šios ataskaitos tikslas buvo išsiaiškinti palyginamųjų duomenų vaidmenį vertinant turtą ir kaip skiriasi šios palyginamosios informacijos prieinamumas ir naudojimas skirtingose šalyse ir jurisdikcijose visoje Europoje. Tai turės nemažą reikšmę ir pačiai TEGoVA tobulinant EVS.

Šis tyrimas nėra nei metodinis nurodymas, nei techninis standartas, o tiesiog pažintinė informacija apie palyginamosios informacijos taikymo ypatybes ir praktiką skirtingose Europos šalyse. Bet kokiu atveju, šis tyrimas yra įdomus ir naudingas visiems turto vertintojams dirbantiems Lietuvoje, todėl LTVA rekomenduoja vertintojams susipažinti su šiuo ką tik publikuotu dokumentu.

2020-06-TEGOVA_pricing-to-market.

 

Paskelbta atnaujinta Tarptautinių vertinimo standartų (TVS 2020) vertimo redakcija | 2020-06-30

Informuojame, kad AVNT savo tinklapyje paskelbė naujai suredaguotą 2020 m. sausio 31 d. įsigaliojusių Tarptautinių vertinimo standartų (TVS) vertimą į lietuvių kalbą. LTVA valdyba nuoširdžiai džiaugiasi, kad AVNT suburta komisija atliko kokybišką darbą ir tiki, kad ši nauja redakcija padės Lietuvos vertintojams daug lengviau įsisavinti bei naudoti savo veikloje šiuos svarbius standartus. LTVA šioje vertimo kokybės komisijoje atstovavo valdybos narys Saulius Vagonis. LTVA rekomenduoja visiems vertintojams aktyviai naudotis naujai suredaguotais TVS.

Parsisiųsti dokumentą galite čia:

Tarptautiniai vertinimo standartai 2020.

 

 

 

 

 

 

 

LTVA rekomendacija dėl vertės neapibrėžtumo | Geroji praktika | 2020-06-18

Birželio 17 dieną Lietuvos Respublikoje baigėsi tris mėnesius trukęs karantinas. Panaikinta ženkli dalis apribojimų, situacija socialiniame gyvenime, ekonomikoje, tuo pačiu ir NT rinkoje tampa vis labiau aiškesnė ir panašu, kad  stabilesnė bei apibrėžtesnė. Todėl vertintojams jau derėtų nuspręsti ar tikslinga taikyti išlygas ir prielaidas dėl neapibrėžtumo šiuo metu rengiamose turto vertinimo ataskaitose.

LTVA valdybos nuomone, aktyviuose rinkos segmentuose (pavyzdžiui, tokiuose kaip gyvenamosios paskirties turtas) jau nėra poreikio nurodyti neapibrėžtumą. Mažiau aktyviuose ir mažiau likvidžiuose NT rinkos segmentuose, kur tiek nuomos, tiek pardavimo sandorių duomenų vis dar mažai, vertintojams dar gali prireikti neapibrėžtumo išlygų. Bet kokiu atveju, neapibrėžtumo nurodymas – tai kiekvieno vertintojo individualus sprendimas atsižvelgiant į konkretų vertinimo atvejį, vertinamą objektą ir turimą rinkos informaciją.

 

Dėl Europos verslo vertinimo standartų (EVVS) galiojimo ir vertimo | LR Finansų ministerijos ir AVNT atsakymai | 2020-05-28

Detalią informaciją rasite ČIA.

 

 

Parengtas ir pristatomas pirmasis Europos verslo vertinimo standartų (EVVS) leidimas | 2020-05-07

Europos vertintojų asociacijų grupė (TEGoVA), vienijanti 38 šalių vertintojus, parengė ir šiandien oficialiai pristato Europos verslo vertinimo standartus (EVVS), kurie nuo šiol turėtų sudaryti sąlygas vieningai verslo vertinimo praktikai visoje Europoje.

Audrius Šešplaukis, Lietuvos turto vertintojų asociacijos (LTVA) Prezidentas, UAB „INREAL“ Vertinimo departamento vadovas pažymi, kad Europos vertintojų asociacijų grupė (TEGoVA), jungianti net 72 vertintojų asociacijas su beveik 70.000 narių, atsakingai stebi rinką ir jos poreikius. Todėl TEGoVA parengė ir pristato pirmąjį Europos verslo vertinimo standartų (EVVS) leidimą, kuris apibrėžia geriausias verslo vertinimo praktikas. EVVS gali pasitikėti investuotojai, finansinės industrijos, valstybių institucijos tiek Europoje, tiek visame pasaulyje.

Parsisiųsti EVVS galite ČIA.

 

 

 

LTVA rekomendacija dėl vertės neapibrėžtumo | Geroji praktika | 2020-04-03

LTVA parengė gerosios praktikos rekomendaciją dėl vertės neapibrėžtumo aplinkybės nurodymo vertinimo ataskaitoje.

Rekomenduojame į vertinimo ataskaitas įtraukti tokią informaciją (žemiau):

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2020-03-11 dieną paskelbė pasaulinę naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemiją,  kuri paveikė ir ateityje gali toliau paveikti pasaulio finansų rinkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020-03-16 dienos nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tai irgi paveikė ir ateityje galimai paveiks ekonominę situaciją Lietuvos Respublikoje. Dėl šios priežasties vertintojai pažymi, kad vertinimo dieną yra susidūrę su precedento neturinčiomis aplinkybėmis, tad šioje vertinimo ataskaitoje gali kilti vertės neapibrėžtumas, kadangi šioje vertinimo ataskaitoje nustatyta vertinamo turto rinkos vertė yra paremta istoriniais duomenimis (praeityje įvykusiais rinkos sandoriais) ir rinkos konjunktūra galiojusia iki 2020-03-16 dienos. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, rekomenduojame šios ataskaitos užsakovams ir vartotojams žvelgti į šioje vertinimo ataskaitoje nustatytą vertę su didesniu atsargumu nei įprasta. Kadangi vertinimo neapibrėžtumą (t.y. vertės tikslumą) vertinimo dienai nusakyti nėra įmanoma, o taip pat atsižvelgiant į nenuspėjamą „COVID-19“ poveikį nekilnojamojo turto rinkai ateityje, esant poreikiui rekomenduojame atlikti šio turto naują įvertinimą, kai ekonominė ir rinkos situacija taps labiau apibrėžta.

LTVA pabrėžia, kad remiantis TEGoVA informacija bei rekomendacijomis, rekomenduotina aukščiau nurodytą tekstą įtraukti ir į Techninę užduotį, kuri yra Vertinimo sutarties priedas.

T.y., dar prieš pradedant vertinimą, Klientas turi būti supažindintas su vertės neapibrėžtumu ir vertinimo ataskaitos prielaidomis – Klientas turi suprasti, kad vertė gali ir neatspindėti dabartinės situacijos ir kad vertinimo ataskaitoje bus įrašas apie vertės neapibrėžtumą.

 

IVSC dokumentas apie vertės neapibrėžtumą (uncertainty) rinkos nestabilumo sąlygomis | 2020-03-31

Dalinamės Tarptautinės vertinimo standartų tarybos (IVSC) dokumentu: Dealing with valuation uncertainty at times of market unrest – ČIA.

 

 

AKTUALU vertintojams | Vertės neapibrėžtumo nurodymas vertinimo ataskaitose dėl COVID-19 | 2020-03-19

LTVA informuoja, kad po karantino paskelbimo vertintojams (tiems, kurie savo ataskaitose nurodo, jog vertina pagal EVS) labai reikšmingu tampa 2-asis EVID „Vertinimo patikimumas ir rinkos rizika“ (267-280 psl.; dokumentas pridedamas žemiau), kuris įpareigoja ataskaitoje nurodyti, jog dėl COVID-19 grėsmių atsiranda vertintojo nustatytos turto vertės neapibrėžtumas (uncertainty).

LTVA pastebi, jog dalis vertinimo įmonių šiuo laikotarpiu skelbia, jog LR Vyriausybės paskelbtu ekstremalios padėties ir karantino laikotarpiu dirba pilnu pajėgumu. Vykdant veiklą, rengiamos ir turto vertinimo ataskaitos, kurioms naudojami praeities duomenys ir rinkos sąlygos iki 2020-03-16 dienos. Todėl tokiu atveju vertinimo ataskaitose yra būtina pastaba dėl turto vertės neapibrėžtumo.

Daug dėmesio neapibrėžtumui (uncertainty) skirta tiek EVS, tiek IVS ir RICS standartuose.

LTVA, veikdama atsakingai ir būdama TEGoVA narė, atkreipia Lietuvos vertintojų dėmesį į pasikeitusias rinkos aplinkybes ir galimas vertinimo ataskaitų pilnavertiškumo rizikas.

EUROPOS-VERTINIMO-STANDARTAI-2016

IVS-TIP4 Uncertainty

 

Skelbiama Tarptautinių vertinimo standartų vertimo į lietuvių kalbą pirminė versija | 2020-01-07

Skelbiama Tarptautinių vertinimo standartų, kurie įsigalios 2020 m. sausio 31 d., vertimo į lietuvių kalbą pirminė versija. Ją parengė 2019-10-21 AVNT direktoriaus įsakymu „Dėl Tarptautinių vertinimo standartų vertimo komisijos sudarymo“ Nr. V1-210 sudaryta komisija. Komisija tęsia darbą ir galutinį Tarptautinių vertinimo standartų vertimo į lietuvių tekstą parengs per šių metų pirmąjį pusmetį.

Komisijos darbe itin aktyviai dalyvavo ir atsakingai paskyrė didelę dalį savo laiko ir LTVA Valdybos narys Saulius Vagonis.

Jis pateikia svarbiausius vertimo komentarus:

  • Raudonu šriftu pateikiamas tekstas, kuris skiriasi arba yra naujas, lyginant su TVS 2017.
  • Komisija atliko ir juodu šriftu surašyto teksto svarbiausių vietų vertimo į lietuvių kalbą peržiūrą, todėl ypač 104, 105, 400, 410 standartuose – aktualiausiuose daugumai vertintojų – yra atnaujintas ir suredaguotas vertimas į lietuvių kalbą.
  • Kadangi viso standartų teksto vertimo redagavimas nėra galutinai užbaigtas, į juodos spalvos tekstą vis dar reiktų žiūrėti atsargiai ir rekomenduojama pasitikrinti jo formuluotes su anglišku variantu.

TVS vertimą galite atsisiųsti ČIA.

 

LTVA apklausos duomenys: renovacijos įtaka turto kainai bei nuolaidų dydžiai pardavimo ir nuomos sandoriuose | 2019-11-27

Pasiūlos nuolaida

Įprasta, kad skelbiama turto pardavimo arba nuomos kaina būna aukštesnė nei vėliau sutarta pirkimo – pardavimo ar nuomos sandorio suma. 2016 m. lapkričio 18 d. buvo atlikta 59 atestuotų turto vertintojų bei vertintojų asistentų apklausa, kurios rezultatai patvirtina išsakytą teiginį. Siekiant atnaujinti informaciją dėl galimų rinkos pokyčių, pakartotinė apklausa buvo atlikta 2019 m. spalio 11 d.

Apklausoje dalyvavo 61 atestuotas turto vertintojas bei asistentas. Išsami informacija apie respondentus, jų kvalifikaciją, nekilnojamojo bei kilnojamojo turto profesinę patirtį bei jų atsakymus saugoma LTVA archyve.

Apklausos dalyvių buvo paprašyta įvardinti tipinę nuolaidą turto pardavimo bei nuomos atveju. Pažymėtina, kad rinkoje yra galimi ir išskirtiniai atvejai, kuomet pardavėjas skuba parduoti savo turtą ar subjektyviai vertiną savo turto savybes, kas lemia tiek mažesnę, tiek didesnę nei įprasta pasiūlos nuolaidą.

Apklausos rezultatų ataskaitą rasite čia: 2019-LTVA apklausos rezultatai-Pardavimas ir nuoma.

 

Renovacijos įtaka turto kainai

Nepaisant to, kad nekilnojamasis turtas pasižymi ilgaamžiškumu, jo patrauklumas rinkoje priklauso ne tik nuo jo savybių turto sukūrimo (pastatymo) dieną ir nuo to kaip šios savybės yra išlaikytos bet ir pokyčių statybos technologijose bei pačioje NT rinkoje. Geros būklės pastatas su pasenusia šildymo sistema, mažesne šilumine varža ar pasenusia fasado apdaila įprastu atveju yra mažiau patrauklus nei analogiškoje vietoje esantis pastatas. Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos paramos dėka renovuojant daugiabučius gyvenamuosius pastatus rinkoje padaugėjo butų, esančių renovuotuose pastatuose.

Siekiant nustatyti renovacijos įtaką nekilnojamojo turto kainai (pardavimo bei nuomos atveju) buvo atlikta atestuotų turto vertintojų apklausa. 2019 m. spalio 11 d. apklausoje dalyvavo 58 atestuoti turto vertintojai bei asistentai. Išsami informacija apie respondentus, jų kvalifikaciją, nekilnojamojo bei kilnojamojo turto profesinę patirtį bei jų atsakymus saugoma LTVA archyve.

Apklausos dalyvių buvo paprašyta įvardinti tipinį kainos pokytį renovuoto turto pardavimo bei nuomos atveju.

Apklausos rezultatai pateikiami čia: 2019-LTVA apklausos rezultatai-Renovacijos įtaka.