Susitikimas su LR Finansų ministerijos ir VĮ Registrų centro atstovais

2019-05-06 Finansų ministerijoje LTVA iniciatyva įvyko pasitarimas, kuriame susitiko LTVA, kitų turto vertintojus vienijančių asociacijų atstovai su LR Finansų ministerijos, Audito apskaitos turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos ir VĮ Registrų centro atstovais. Pokalbio metu buvo aptarti LTVA rašte 20I 9-04-18 Nr. 0 l -03109/1 iškelti sandorių duomenų paketų teikimo iš VĮ Registrų centro klausimai,  VĮ Registrų centras pateikė siūlymus dėl sandorių paketų duomenų teikimo kainų. Pateikti siūlymai akivaizdžiai neatitiko vertintojų lūkesčių. Vertintojų atstovai pateikė alternatyvius siūlymus, Finansų ministerija įpareigojo VĮ Registrų centrą išnagrinėti šiuos siūlymus ir vieno mėnesio laikotarpyje  pateikti atsakymą.