Aktuali informacija dėl kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiaus

Informuojame, jog  LR Finansų ministro 2019 m. sausio 25 d.  įsakymo Nr. 1K-27 2.1 punktu yra padidintas turto arba verslo vertintojo minimalus kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius.
Šiuo įsakymu patvirtinto naujos redakcijos Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašo 6 punkte nurodytas 60 kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius, taikomas 3 metų laikotarpiui, pradedant skaičiuoti nuo 2019 m. sausio 1 d.

Pereinamuoju laikotarpiu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimas už:
2017–2019 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 44 valandas,
2018–2020 metus – ne mažiau kaip 52 valandas,
2019-2021 metus – ne mažiau kaip 60 valandų.

___________________________________________________________________

Primename, kad registruotis į artimiausią profesinį LTVA seminarą,
kuris vyks 2019-10-11 d., galite ČIA.
Detali seminaro programa – ČIA.

Planuojamas papildomas 8 ak. val. LTVA kvalifikacijos kėlimo seminaras šiais metais dar bus organizuojamas 2019-12-13 d.
Registracija kol kas neatidaryta, apie registracijos pradžią informuosime atskiru pranešimu.