Audrius Šešplaukis išrinktas LTVA Prezidentu | SVEIKINAME!

2020-10-16 d. vykusiame Visuotiniame LTVA narių susirinkime p. Audrius Šešplaukis, UAB Inreal Vertinimo departamento vadovas, išrinktas LTVA Prezidentu dar vienai kadencijai.

LTVA yra bene didžiausia vertinimo veiklos profesionalus vienijanti asociacija Lietuvoje. Šiuo metu asociacijoje yra 142 nariai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

Asociacija aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja su AVNT, LR Finansų ministerija, VĮ „Registrų centras“, Muitinės departamentu, kitomis Valstybės institucijomis. LTVA taip pat palaiko ryšius su kitomis NT, nemokumo administravimo, finansų ir audito veiklos, bankų rinkos profesionalų asocijuotomis struktūromis.

LTVA tikslas – skatinti vertinimo veikloje dirbančių specialistų profesinį bendradarbiavimą, prisidėti prie jų profesinio tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo, atstovauti narių interesams Valstybės institucijose.

Per 2020 metus LTVA profesiniuose seminaruose dalyvavo beveik 900 dalyvių.