AVNT informuoja: dėl vertintojų (fizinių ir juridinių asmenų) informacijos teikimo per AVNIS sistemą

TURTO IR (ARBA) VERSLO VERTINTOJAI IR TURTĄ IR (ARBA) VERSLĄ VERTINANČIOS ĮMONĖS INFORMACIJĄ AVNT TEIKS ELEKTRONINIU BŪDU PER AVNIS SISTEMĄ.

Informuojame, kad AVNT sudarytos techninės galimybės turto ir (arba) verslo vertintojams ir turtą ir (arba) verslą vertinančioms įmonėms (toliau – Vertintojai)  patogiai teikti informaciją ir dokumentus (dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Audito, vertinimo ir nemokumo informacinės sistemos (toliau – AVNIS) interneto sąsają.

Nuo 2020-12-02 įsigaliojo Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklės (paskelbtos AVNT interneto svetainės www.avnt.lt skyriuje TEISINĖ INFORMACIJA » TEISĖS AKTAI » VERTINIMAS » TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI) ir keičiasi Vertintojų duomenų teikimo AVNT tvarka. Nuo šiol informacija apie apsidraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, duomenys apie juridiniame asmenyje dirbančius turto ir (arba) verslo vertintojus, metinės veiklos ataskaitos, turto ir verslo vertinimo ataskaitų sąrašai ir duomenys apie turto ir verslo vertinimo ataskaitas, kai yra atliekami planiniai arba neplaniniai vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimai, turės būti teikiami elektroniniu būdu per informacinę sistemą AVNIS adresu https://avnis.avnt.lt/.

Informacijai pildyti ir pateikti per AVNIS yra parengtas Naudotojo vadovas turto ir (arba) verslo vertintojams, kuris yra skelbiamas AVNT interneto svetainės www.avnt.lt skyriuje KITA » AVNIS (spausti čia).

Prisijungti prie minėtos sistemos Vertintojai gali per Elektroninius valdžios vartus arba naudodami vartotojo vardą ir slaptažodį. Nepavykstant prisijungti prie sistemos ar norint gauti prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį), prašome kreiptis el. pašto adresu  ir nurodyti Vertintojo vardą bei pavardę.

 

AVNT informacija.

Dokumentas: 2020-12-08-Asociacijoms_del duomenu teikimo per AVNIS.