Bendradarbiavimo susitarimas

Lietuvos turto vertintojų asociacija ir Turto vertintojų priežiūros tarnyba pasirašė bendradarbiavimo susitarimą.
Šalys įsipareigojo:

1. Bendradarbiauti rengiant turto ir verslo vertinimą reglamentuojančius teisės aktų projektus ir teikiant juos LR Finansų ministerijai.
2. Bendradarbiauti analizuojant turto ir verslo vertinimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir ieškant priemonių pažeidimams mažinti.
3. Bendradarbiauti organizuojant susitikimus, seminarus, konferencijas turto ir verslo vertinimo veiklos aktualiais klausimais.
4. Bendradarbiauti turto ir verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimo srityje.