Dėl duomenų teikimo apie savo klientus | LR Mokesčių administravimo įstatymo išaiškinimas

Lietuvos turto vertintojų asociacija (toliau – LTVA) sulaukė savo narių (turto ir verslo vertintojų, vertinimo paslaugas teikiančių įmonių, toliau – Vertintojai) prašymų pateikti oficialų atsakymą dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 2004-04-28, Nr. 63-2243, toliau – LR Mokesčių administravimo įstatymas) normų interpretacijos tais atvejais, kai Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) kreipiasi į Vertintojus su oficialiais užklausimais ir prašymais, įgyvendinant kontrolės funkcijas, pateikti konkretiems, VMI nurodomiems fiziniams ir juridiniams asmenims (Vertintojų užsakovams, klientams) atliktas turto vertinimo ataskaitas bei kitą su fiziniais ir juridiniais asmenimis (Vertintojų užsakovais, klientais) susijusią informaciją.

VMI prašymuose kaip pagrindas pateikti reikiamą informaciją yra nurodomas LR Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. 1 punktas („Gauti iš asmenų, tarp jų iš kredito įstaigų, funkcijoms atlikti reikiamus duomenis ir dokumentų nuorašus, kompiuterinių laikmenų duomenis (kopijas) apie to arba kito asmens turtą, pajamas, išlaidas ir veiklą, naudotis savo ir kitų juridinių asmenų valdomų ar tvarkomų registrų, duomenų bazių informacija.“).

LTVA kreipėsi į atitinkamas institucijas, prašydama pateikti oficialią konkrečios įstaigos poziciją, ar LR Mokesčių administravimo įstatyme taikomos normos apima ir trečiąsias šalis (ne tik tiesioginius mokesčių mokėtojus, kuriems VMI taiko tam tikrus kontrolės veiksmus, bet ir fizinius bei juridinius asmenims, kurie suteikė VMI tiesiogiai kontroliuojamiems asmenims paslaugas (šiuo aptariamu atveju – atliko turto arba verslo vertinimo paslaugą (-as).

Taip pat paprašė išaiškinti, ar LR Mokesčių administravimo įstatymo 33 str. nuostatos yra taikomos ir trečiosioms šalims, tik suteikusioms paslaugas savo užsakovams, klientams ir tvarkančioms asmens duomenis pagal LR galiojančias nuostatas.

Užklausimo dokumentas: 2020-02-14-Raštas dėl LR Mokesčių administravimo įstatymo taikymo.

Atsakymai

LR Finansų ministerija: 2020-03-13-Dėl MAĮ taikymo-FinMin atsakymas

VMI atsakymas: 2020-03-17-Elektroninio dokumento nuorašas-VMI atsakymas

Valstybinės Duomenų apsaugos inspekcijos atsakymas: 2020-03-VDAI atsakymas-teisine-prievole-vmi-turto-vertintojai