Džiaugiamės galėdami pranešti, kad jau yra paskelbtas naujausias Tarptautinių vertinimo standartų (TVS) leidimas.

2024 m. sausio 31 d. paskelbtas ir nuo 2025 m. sausio 31 d. įsigaliojantis naujausias TVS leidimas dabar yra prieinamas IVS Online svetainėje https://ivsonline.ivsc.org/.

Šioje versijoje, kuri yra reikšmingai atnaujinta, įtraukti nauji skyriai – „Duomenys ir šaltiniai“, „Dokumentacija“ ir „Finansiniai įrankiai“. Taip pat pakeista Bendrųjų standartų skyriaus tvarka, siekiant tiksliau atspindėti šiuolaikinį vertinimo procesą ir daugybę dalyvių, dalyvaujančių vertinimų ruošime, peržiūroje ir naudojime.

TVS Taryba taip pat išleido „Red – Line“ versiją, kurioje parodyti pakeitimai, palyginti su ankstesne (2022 m. sausio mėn.) versija. Šiuo metu IVS Online svetainėje (https://ivsonline.ivsc.org/) galima atsisiųsti abu dokumentų leidimus. 2024 m. kovo mėn. TVS Taryba žada paskelti dokumentą „Išvadų pagrindas“, kuriame bus pateikiamas išsamus šių standartų pakeitimų pagrindimas.

Trumpa esminių pakeitimų apžvalga:

  • Atnaujinta TVS versija sudaro naują, vienodą sistemą visoms turto ir įsipareigojimų klasėms, kuri turėtų padidinti proceso tikslumą ir rizikos mažinimą.
  • Naujausi standartai padidina aiškumą dėl privalomų vertinimo reikalavimų bei atskirų situacijų.
  • Įvedamas naujas skyrius „TVS 104 – „Duomenys ir šaltiniai“, kuriame pabrėžiama duomenų kokybės ir pasirinkimo vertinime svarba.
  • Naujos vertinimo modelio pasirinkimo gairės ir profesinio sprendimo svarba, siekiant atitikti ТVS reikalavimus.
  • Atnaujinti reikalavimai vertinimo dokumentacijos saugojimui pagal nacionalinius standartus ir reglamentus.
  • Išplėstas ESG veiksnių įvertinimas, kuriam skirtas specialus priedas.