European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards (EVS-PME 2022) | TEGOVA

Norime pasidalinti pirmuoju Europos kilnojamojo turto vertinimo standartų leidiniu (angl. European Plant, Machinery & Equipment Valuation Standards, trumpinys (EVS-PME 2022), kurį išleido Europos vertintojų asociacijų grupė TEGoVA.

Šie standartai įsigaliojo nuo 2022-11-01 dienos. Taigi TEGoVA jau yra išleidusi visą vertinimo standartų trilogiją: šiuos kilnojamojo turto vertinimo standartus (EVS-PME 2022), verslo vertinimo standartus (EBVS 2020) ir nekilnojamojo turto vertinimo standartus (EVS 2020). Pastarieji yra privalomi taikyti Lietuvos Respublikoje.

LTVA valdyba mano, kad EVS-PME 2022 standartai yra puiki metodinė medžiaga kilnojamąjį turtą vertinantiems vertintojams ir tikisi, kad greitu laiku gaus teises išversti juos į lietuvių kalbą. Daugiau informacijos apie šiuos standartus galite rasti ČIA.