Europos vertinimo konferencija

Gerbiami vertintojų bendruomenės nariai

Šių metų birželio 16 d. Varšuvoje, Lenkijos vertintojų asociacijų federacija (PFVA) ir Europos vertintojų asociacijų grupė (TEGOVA) surengs Europos vertinimo konferenciją atvirą visiems vertinimo profesionalams.

Šios dienos konferencijos akcentas – surengtas tarptautinis tribunolo posėdis, kurio metu bus parodyta, ko ekspertas gali tikėtis duodamas vertinimo parodymus.

Patyrę liudytojai – ekspertai, kuriuos kiekviena šalis nurodė įsivaizduojamam ginčui dėl kompensacijos bus pakviesti pateikti savo vertinimus profesionalų tribunole.  Advokatai priešingų šalių vardu surengs kryžmines apklausas, išklausys ekspertus, o teismas priims sprendimą konferencijos pabaigoje.

Pridedame konferencijos skrajutę, kurioje rasite aktualią programą su geriausiais pranešėjais, kuriose bus aptariamos populiariausios temos – nuo karo žalos įvertinimo iki siūlomų Kapitalo reikalavimų reglamento pakeitimų ir Europos žaliojo kurso poveikio vertinimui: European Valuation Conference Warsaw 16 June 2023