Įsigaliojo nauja Tarptautinių vertinimo standartų redakcija

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja 2017 m. Tarptautinių vertinimo standartų redakcija. Šiuos standartus anglų kalba galima įsigyti per Tarptautinės vertinimo standartų tarybos tinklapį https://www.ivsc.org/.
Daugiau informacijos galima rasti ir http://www.bankrotodep.lt/kita/naujienos/sigalioja-nauja-tarptautini-vertinimo-standart-redakcija/.