Įsigaliojo turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašas | AVNT informacija

Atsižvelgiant į 2020-07-01 įsigaliojusioje naujoje Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 5 straipsnio 12 dalies redakcijoje pasikeitusį teisinį reglamentavimą, 2021 m. sausio 15 d. įsigaliojo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021-01-13 įsakymas Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

Aprašas reglamentuoja turto arba verslo vertintojų, vykdančių teismo ekspertų veiklą, kvalifikacijos, kurią suteikė AVNT, patikrinimo pagal Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos (toliau – Taryba) siūlymą tvarką. Joje numatyta, kad minėtus patikrinimus atlieka ir apie priimtus sprendimus Tarybą informuoja AVNT, o drausmines nuobaudas, vadovaudamasis Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nuostatomis, skiria Turto arba  verslo vertintojų garbės teismas.

ĮSAKYMAS DĖL TURTO ARBA VERSLO VERTINTOJŲ, VYKDANČIŲ TEISMO EKSPERTŲ VEIKLĄ, KVALIFIKACIJOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO (2021-01-13 Nr. V1-4).