Išrinkta nauja LTVA Valdyba

2024-03-22 d. vykusiame Visuotiniame LTVA narių susirinkime išrinkta nauja LTVA Valdyba 3-jų metų kadencijai. Naujai išrinktos Valdybos nariai: Viktoras Račkovskis, Vitalijus Stacevičius, Arvydas Stankaitis, Kristina Šanturova, Audrius Šešplaukis, Saulius Vagonis.

LTVA yra bene didžiausia vertinimo veiklos profesionalus vienijanti asociacija Lietuvoje. Šiuo metu asociacijoje yra 149 nariai (fiziniai ir juridiniai asmenys).

Asociacija aktyviai ir glaudžiai bendradarbiauja su AVNT, LR Finansų ministerija, VĮ „Registrų centras“ bei kitomis Valstybės institucijomis. LTVA taip pat palaiko ryšius su kitomis NT, nemokumo administravimo, finansų ir audito veiklos, bankų rinkos profesionalų asocijuotomis struktūromis.

LTVA tikslas – skatinti vertinimo veikloje dirbančių specialistų profesinį bendradarbiavimą, prisidėti prie jų profesinio tobulėjimo ir kvalifikacijos kėlimo, atstovauti narių interesams Valstybės institucijose.