Įvyko LTVA Visuotinis ataskaitinis susirinkimas

Lietuvos turto vertintojų asociacijos Visuotinis ataskaitinis susirinkimas įvyko 2014 m. kovo 28 d., VU Ekonomikos fakultete, Vilniuje. Susirinkimas patvirtino LTVA valdybos ir prezidento ataskaitą, asociacijos finansinės atskaitomybės dokumentus ir Revizijos komisijos aktą, nustatė 300 Lt asociacijos nario mokestį 2014 m. Asociacijos prezidentu išrinktas Audrius Šešplaukis. Susirinkimui skirta medžiaga: kvietimas ir darbotvarkės projektas.