Kviečiame dalyvauti viešajame pirkime dėl Tarptautinių vertinimo standartų ir Europos vertinimo standartų vedlio turinio struktūros ir išaiškinimų parengimo paslaugų | AVNT

2021-07-20 buvo paskelbtas viešasis pirkimas dėl Tarptautinių vertinimo standartų ir Europos vertinimo standartų vedlio (toliau – Vedlys) turinio struktūros ir išaiškinimų parengimo paslaugų. Šio viešojo pirkimo tikslas – Vedlio metodologinės dalies parengimas, kuri, be kita ko, apimtų Tarptautinių vertinimo standartų, Europos vertinimo standartų nuostatų taikymo Lietuvoje išaiškinamus, metodologines rekomendacijas, pavyzdžius, formules, skaičiavimus, vaizdo / garso įrašus ir pan.

Maloniai kviečiame visus suinteresuotus asmenis, atitinkančius reikalavimus, dalyvauti šiame viešajame pirkime. Viešojo pirkimo pasiūlymus galite teikti iki 2021-08-23.

Su viešojo pirkimo sąlygomis ir dokumentais galite susipažinti: ČIA

AVNT informacija.