Jubiliejinė konferencija

 2016 m. gegužės 6 d. Lietuvos turto vertintojų asociacija ir Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetas kartu su kitais partneriais organizavo mokslinę – praktinę konferenciją  „Šalies turtas ekonominėje politikoje – turto ekonomikos ir vadybos aspektai“. Konferencija buvo skirta  turto ekonomikos, vadybos ir vertinimo, turto apskaitos, sąsajų su šalies ūkio ir verslo aplinka, finansų sektoriumi, turto apmokestinimo klausimams aptarti. Prieš 20 metų, 1996 m. vasarą Lietuvos turto vertintojų asociacija (LTVA) kartu su Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetu (VU EF), Lietuvos Respublikos Prezidentūra ir Jungtinių Tautų Plėtros Programos agentūra organizavo tarptautinę konferenciją „Šalies turtas ekonominėje politikoje“ konferencijos programa