Lietuvos XIV urbanistinis forumas „Urbanizacijos iššūkiai saugomose teritorijose: kaip atrasti interesų darną?“ | LR Aplinkos ministerijos renginys

Aplinkos ministerija gruodžio 18 d. kviečia architektus, urbanistus, savivaldybių administracijų ir bendruomenių atstovus, nekilnojamojo turto vystytojus, miestų atsinaujinimu ir ateitimi besidominčius gyventojus į tradicinį Lietuvos urbanistinį forumą. Jis šiemet rengiamas jau keturioliktąjį kartą ir vyks nuotoliniu būdu.

Pagrindinė forumo tema „Urbanizacijos iššūkiai saugomose teritorijose: kaip atrasti interesų darną?“ aktuali ir savivaldybėms, tvirtinančioms statinių projektus, ir siekiantiems ginti savo nuosavybės naudojimo interesus žemės savininkams, valdytojams bei bendruomenėms, ir urbanistinio planavimo procesuose dalyvaujantiems ekspertams bei profesionalams, taip pat kultūros paveldo, aplinkos apsaugos ir kitoms institucijoms, siekiančioms saugoti svarbiausias šalies paveldo ir kultūros vertybes.

Forumo dalyviai aptars, kokių kompetencijų trūksta institucijoms ir specialistams, kai vertinama statinio projektų atitiktis saugomų teritorijų ir kultūros paveldo reglamentams, kas turėtų priimti galutinius sprendimus, kaip suprantama nauja architektūra saugomose teritorijose ir kt. Šiais klausimais pranešimus skaitys šalies ir užsienio ekspertai.

Viešos diskusijos metu numatyta aptarti skirtingoms interesų grupėms aktualius klausimus. Kaip siekti kokybiško planavimo proceso? Kokiais atvejais galime sutarti taikyti išimtis? Kaip tikslingai įsileisti naujos kokybės architektūrą į saugomas teritorijas? Kaip vystyti atsinaujinančių energetikos išteklių infrastruktūrą vengiant kraštovaizdžio žalojimo? Ar galime kurti naujas tradicijas neatsisakydami identiteto ir vertybių?

Norintiesiems dalyvauti forume siūloma užsiregistruoti, bet tai nėra privaloma. Užsiregistravusieji gaus renginio programą ir kitą aktualią informaciją.

Lietuvos urbanistinis forumas turi ilgametes tradicijas. Vienas pagrindinių jo siekių – integralus bendradarbiavimas, pripažįstant, kad urbanistinio planavimo problemos negali būti sprendžiamos tik profesionalų. Todėl forumas kiekvienais metais atviras naujoms idėjoms, diskusijoms.

Daugiau informacijos:

https://am.lrv.lt/lt/renginiai/lietuvos-xiv-urbanistinis-forumas-urbanizacijos-issukiai-saugomose-teritorijose-kaip-atrasti-interesu-darna