LTVA apklausa dėl nuotolinių vertinamo turto apžiūrų

AVNT organizavo diskusiją su turto vertintojų asociacijomis dėl nuotolinių vertinamo turto apžiūrų, kur buvo aptarti iššūkiai apžiūrėti vertinamą turtą karantino metu, svarstyta alternatyva atlikti vertinimą remiantis dokumentais (angl. „desktop valuation“) ir pan.

AVNT siekia surinkti vertintojų nuomones ir pastabas apie galimas vertinamo turto apžiūros alternatyvas ir, esant pagrįstam poreikiui, inicijuoti Metodikos ir vertinimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų keitimą.

Preziumuojama, kad vertinimai, kai nevykstama apžiūrėti turto, yra ateities klausimas, todėl būtinas pakankamas teisinis reglamentavimas.

Žinoma, reikia įvertinti ir visas iš tokio nuotolinio vertinimo kylančias rizikas, atsirandant automatizuotoms vertinimo sistemoms ir užtikrinant vertinamo turto egzistavimo bei atitikimo dokumentams faktus.

LTVA Valdyba šiuo metu siekia surinkti vertintojų nuomonę žemiau pateiktais klausimais ir prašo Jūsų pateikti savo pastabas dėl nuotolinių vertinamų turto apžiūrų iki 09.15 d. el.paštu .

 

  1. Ar vykdėte nuotolines vertinamo nekilnojamojo turto apžiūras pandemijos metu?
  2. Ar pritartumėte, kad nuotolines nekilnojamojo turto apžiūras galima būtų atlikti ir ne pandemijos metu, apžiūrint turtą iš išorės, ir gaunant vidaus patalpų vaizdą video ryšio pagalba? Kaip manote, kokiais atvejais tai turėtų būti leistina?
  3. Ar pritartumėte, kad rengiant naujus teisės aktus, susisijusius su vertinimu, būtų numatytos ir įteisintos nuotolinės nekilnojamojo, kilnojamojo turto ir verslo apžiūros galimybės?