LTVA įstatų keitimas

Atsižvelgiant į tai, kad 2014 m. kovo 28 d. vykusiame Visuotiniame ataskaitiniame narių susirinkime LTVA valdyba buvo įpareigota svarstyti ir pateikti siūlymus LTVA įstatų keitimui, bei vadovaujantis 2014 m. balandžio 3 d. vykusio LTVA išplėstinio valdybos posėdžio nutarimu, maloniai Jūsų prašome iki 2014 m. gegužės 5 d. pateikti pastabas, siūlymus, komentarus dėl LTVA įstatų keitimo.

Pasiūlymus, pastabas siųskite į LTVA el. paštą

LTVA įstatus rasite prisegtus čia.