Skelbiamos rekomendacijos turto ir verslo vertinimo ataskaitoms tobulinti | AVNT informacija

AVNT teikia informaciją apie apibendrintus Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo bei Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimų įgyvendinimo trūkumus, nustatytus Ataskaitose atliekant planinius ir neplaninius vertintojų bei vertinimo įmonių patikrinimus ir nagrinėjant paklausimus dėl vertinimo ataskaitų atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams bei teikia rekomendacijas dėl nustatytų reikalavimų tinkamo įgyvendinimo.

Rekomendacijos skelbiamos AVNT interneto svetainėje: ČIA.

AVNT informacija