Susitikimas su LR Finansų ministerijos ir VĮ Registrų centro atstovais

Atsižvelgiant į Lietuvos turto vertintojų asociacijos 2018-11-07 raštą Nr. 07-03/40/18, kuriuo buvo prašoma Finansų ministeriją padėti spręsti mokamos prieigos prie nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenų paketų problemą, 2018-12-18 Finansų ministerijos kvietimu buvo organizuotas susitikimas su ministerijos ir VĮ Registrų centras atstovais.
Susitikimo metu Registrų centro atstovai pažadėjo per 2019 I-ąjį ketvirtį parengti pasiūlymus, kokiomis sąlygomis ir kokiu formatu būtų įmanoma atnaujinti NT sandorių duomenų paketų teikimą vertintojams bei kitiems suinteresuotiems asmenims.

Taip pat buvo paliesti, Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau – Įstatymo) pakeitimai, turto ir verslo vertintojų kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius, vertintojų kvalifikacinių egzaminų organizavimo tvarka bei turto vertintojų vertinimo veiklos ataskaitos formos klausimai. Artimiausiu metu dar nebus priimti kvalifikacijos tvarkos ir taisyklių pakeitimai, tačiau sutikime kalbėta, kad kai LR Finansų ministerija parengs Įstatymo pakeitimo tarpinį variantą, kreipsis į turto ir verslo vertintojus vienijančias asociacijas dėl pastabų ir pasiūlymų.

LTVA valdyba dėkoja visiems asociacijos nariams, kurie pateikė pastabas ir pasiūlymus dėl Finansų ministro 2013 m. vasario 11 d. įsakymo  Nr. 1K-060 pakeitimo.

Susitikime dalyvavo LTVA atstovai: Saulius Vagonis, Viktoras Račkovskis ir Arvydas Stankaitis.