SVARBI INFORMACIJA | Dėl duomenų teikimo AVNT elektroniniu būdu (per AVNIS sistemą)

DĖL DUOMENŲ TEIKIMO AVNT ELEKTRONINIU BŪDU PER INFORMACINĘ SISTEMĄ

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) pakartotinai primena, kad nuo 2020-12-02 visi vertintojai ir vertinimo įmonės duomenis apie apsidraudimą profesinės civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, vertintojo kvalifikaciją turinčius darbuotojus, metines veiklos ataskaitas (ir kitus Kompiuterizuotosios turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių duomenų tvarkymo ir paieškos sistemos naudojimo taisyklėse nurodytus duomenis) privalo teikti AVNT išimtinai tik elektroniniu būdu per AVNIS interneto sąsają adresu https://avnis.avnt.lt/. Kitaip pateikti duomenys nėra laikomi pateiktais tinkamai ir nebus vertinami.

Kadangi vis dar dažnai pasitaiko atvejų, kai vertintojai ir vertinimo įmonės per AVNIS būtinus teikti duomenis teikia AVNT anksčiau galiojusia tvarka, t. y. elektroniniu paštu (ne per AVNIS), AVNT prašo Jūsų dar kartą atkreipti turto ir verslo vertintojų bendruomenės dėmesį į AVNIS kaip informacinės sistemos ypatumą, kad duomenis per AVNIS teikti gali tik patys turto arba verslo vertintojai ir kitomis priemonėmis vertintojų pateiktų duomenų AVNT darbuotojai suvesti į AVNIS neturi techninių galimybių. Todėl vertintojui ar vertinimo įmonei pateikus duomenis kitomis priemonėmis (ne per AVNIS), jų nefiksuoja AVNIS ir vertinama, kad duomenys nėra pateikti.

Asociacijoms_pakartotinai_del duomenu teikimo per AVNIS_2021-02-04.

AVNT informacija