Vertintojų apklausa apie COVID-19 įtaką

Kviečiame skirti 5 min. savo laiko ir sudalyvauti anoniminėje apklausoje apie COVID-19 poveikį jūsų veiklai.
Taip pat mums rūpi sužinoti apie Jūsų psichologinę būseną ir COVID-19 įtaką jai, priimamiems sprendimams ir Jūsų aplinkai.

Apklausos nuoroda:
https://forms.gle/BLkUbar7WQ5No8jKA

Apibendrinti rezultatai bus pristatyti vertintojų bendruomenei per LTVA profesinį seminarą, kuris vyks Zoom platformoje 2020-12-10 d. 14-17 val. 
Daugiau apie seminarą čia:
http://www.ltva.lt/nuotolinis-profesinis-ltva-seminaras-4-ak-val-paskutinis-simet-2020-12-10-d-14-17-val/

Dėkojame!