Vyksta viešas žemės sklypų ir statinių masinio vertinimo dokumentų svarstymas | RC informacija

2020 m. rugsėjo 18 d.

Kasmetinį visos šalies nekilnojamojo turto masinį vertinimą atlikęs Registrų centras kviečia visuomenę aktyviai dalyvauti viešame žemės sklypų ir statinių masinio vertinimo dokumentų svarstyme. Savo pastabas ir atsiliepimus parengtoms naujoms masinio vertinimo ataskaitoms taip pat gali pateikti ir savivaldybės.

„Nekilnojamojo turto vertinimą valstybės reikmėms, kitaip dar vadinamą masiniu vertinimu, Registrų centras atlieka kiekvienais metais, jo metu nustatomos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės. Vadovaujantis Žemės mokesčio ir Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymais, vidutinės rinkos vertės ne rečiau kaip kas penkerius metus prilyginamos mokestinėms vertėms. Šių metų masinis vertinimas ypatingas tuo, kad jo metu perskaičiuotos statinių vidutinės rinkos vertės bus prilygintos mokestinėmis, nuo kurių statinių savininkams bus apskaičiuoti mokėtini mokesčiai“, – sako Registrų centro Registrų tvarkymo direktorius Kazys Maksvytis, raginantis gyventojus aktyviai dalyvauti viešame dokumentų svarstyme.

Jo teigimu, masinio vertinimo būdu nustatytos žemės sklypų ir statinių vidutinės rinkos vertės naudojamos ne tik mokestinėms vertėms apskaičiuoti.

„Šios vertės aktualios gyventojams, kai yra apskaičiuojami mokėtini mokesčiai turto dovanojimo ar paveldėjimo atvejais. Jų pagrindu nustatomi regionai, kuriuose teikiama finansinė paskata jaunoms šeimoms, įsigyjančioms pirmąjį būstą. Notarams tvirtinant turto perleidimo sandorius, jų paslaugų įkainiai taip pat apskaičiuojami remiantis vidutinėmis rinkos vertėmis. Be to, šios vertės gali būti naudojamos valstybės valdomo turto pardavimo ar nuomos kainoms nustatyti“, – tvirtina K. Maksvytis.

Atliekant žemės sklypų ir statinių masinį vertinimą, analizei ir skaičiavimams naudojami faktiškai įvykusių nekilnojamojo turto sandorių duomenys.

„Nustatant vidutines rinkos vertes įtakos turi statinio ir žemės buvimo vieta, naudojimo paskirtis, fizinės savybės ir kiti veiksniai. Tačiau neatsižvelgiama į NT vertės padidėjimą ar sumažėjimą dėl laikino aplinkos pagerinimo ar pabloginimo, NT valdymo formos, naudojimo, valdymo ir disponavimo juo apribojimų, suplanavimo, stiliaus, dizaino, vidaus apdailos ir kitų individualių savybių“, – kalba K. Maksvytis.

Masinio vertinimo dokumentų viešų svarstymų metu gyventojams sudarytos galimybės aktyviai dalyvauti šių metų masinio vertinimo rezultatų aptarime: pateikti savo klausimus, pareikšti pastabas ar pasiūlymus. Atskiru pranešimu apie paskelbtus masinio vertinimo dokumentus yra informuotos savivaldybė, iki spalio 14 d. laukiama ir jų atsiliepimų.

Visų savivaldybių žemės ir statinių masinio vertinimo dokumentų viešas svarstymas vyksta rugsėjo 14-25 dienomis, išskyrus Elektrėnų, Šalčininkų r., Širvintų r., Švenčionių r., Trakų r., Ukmergės r. ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybių, kur šių dokumentų svarstymas vyks rugsėjo 21 – spalio 2 dienomis.

Dokumentų svarstymai vyksta visuose didžiuosiuose Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose, pastaboms ir atsiliepimams pateikti gyventojai gali pasirinkti jiems patogią dieną ir laiką. Informacija apie viešus masinio vertinimo dokumentų svarstymus taip pat skelbiama vietinėje spaudoje.

Masinio vertinimo dokumentai ir projektinės vidutinės rinkos vertės viešo svarstymo metu skelbiami Registrų centro interneto svetainėje.

 

Apie NT masinį vertinimą

Nekilnojamojo turto masinis vertinimas yra vertinimo būdas, kai per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės ir vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių nekilnojamojo turto objektų grupė, sudaromi verčių zonų žemėlapiai ir vidutinės rinkos vertės nustatymo modeliai, pagrįsti nekilnojamojo turto rinkos sandorių duomenimis.

Aktualią ir projektinę masinio vertinimo būdu įvertinto NT objekto vidutinę rinkos vertę galima nemokamai sužinoti Registrų centro puslapyje arba interaktyviame REGIA žemėlapyje.

Vidutinės rinkos vertės ne rečiau kaip kas penkerius metus prilyginamos mokestinėms vertėms. Aktualias mokestines vertes taip pat nemokamai galima rasti Registrų centro puslapyje arba REGIA žemėlapyje.

Paieškai atlikti reikalingas NT objekto unikalus numeris.

 

Šaltinis: VĮ Registrų centras.