AVNT informacija: 2019-11-14 įsigaliojo naujos vertintojų ir vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklės

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (toliau – AVNT), atsižvelgdama į Finansų ministerijos nauja redakcija išdėstytų Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo taisyklių nuostatas (toliau – Finansų ministerijos taisyklės), patvirtino Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisykles (toliau – AVNT taisyklės).

Finansų ministerijos taisyklėse yra numatytos planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų gairės ir pagrindinė nuostata, kad AVNT per 6 metų laikotarpį turi patikrinti visų į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą įrašytų vertintojų ir vertinimo įmonių veiklą.
AVNT taisyklėse yra numatytos detalios procedūros, kurios leis optimizuoti planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų atlikimą bei įgyvendinti rizikos analize pagrįstą ūkio subjektų priežiūrą.
Pagrindiniai AVNT taisyklių pakeitimai:
1.      Pasikeitė planinių patikrinimų objektas – planuojama patikrinti visus nepriklausomus vertintojus ir vertinimo įmonių vardu vertinimo ataskaitas rengiančius vertintojus. Anksčiau galiojusiose planinių ir neplaninių veiklos patikrinimų taisyklėse patikrinimų objektas buvo vertinimo įmonės, dėl ko dalies vertintojų vertinimo ataskaitų kokybė likdavo nepatikrinta;
2.      Nebelieka planinių veiklos patikrinimų skirstymo į pirminius ir paskesnius. Pagal AVNT taisykles numatyta, kad AVNT atlieka planinius ir neplaninius veiklos patikrinimus;
3.      Numatyti atrankos (rizikos) kriterijai, kuriais remiantis atliekama vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos rizikos analizė ir sudaromas planinių veiklos patikrinimų planas;
4.      Pateiktas mažareikšmių pažeidimų sąrašas. Nustačiusi tik mažareikšmius pažeidimus, AVNT nesikreiptų į Turto arba verslo vertintojų garbės teismą dėl drausmės bylos iškėlimo.
Detaliai su minėtų teisės aktų nuostatomis galite susipažinti pasinaudoję šiomis nuorodomis: