Kviečiame į profesinį LTVA seminarą 2019 m. gruodžio 13 dieną (paskutinis šiais metais)

LTVA kviečia į profesinį seminarą š.m. gruodžio 13 dieną, penktadienį.

Registracija į seminarą prasidės 8:30 val., jos metu pasiūlysime pasivaišinti ryto kava arba arbata.

Atsižvelgiant į jūsų pageidavimus, parengėme įdomias ir jums aktualias seminaro temas, kurias pristatys profesionalūs lektoriai.

Seminaras bus 8 akademinių valandų trukmės.

Detali seminaro programa – 2019-12-13-Seminaro programa-Final-V2.

Taip pat remdamiesi gausiais vertintojų bendruomenės pageidavimais ir siekdami sutaupyti jūsų laiką, į šį seminarą nebeprašysime iš anksto registruotis – turėsite galimybę vieno langelio principu užsiregistruoti, išsirašyti išankstinę dalyvavimo sąskaitą, apmokėti ir gauti sąskaitą faktūrą vieninteliu veiksmu – apsilankant PAYSERA sistemoje ir įsigyjant seminaro dalyvio bilietą (ar bilietus, nurodžius reikiamą kiekį ir dalyvių kontaktus).

Renginio registracijos ir apmokėjimo PAYSERA sistemoje nuoroda – ČIA.

Visuomet stengiamės atsižvelgti į jūsų išsakomas pastabas dėl seminarų organizavimo – jos padeda mums tobulėti. Todėl visuomet laukiame jūsų pastabų, nuomonių ir komentarų e.paštu – info@ltva.lt.

_____________________________________________________

Aktuali informacija dėl kvalifikacijos kėlimo valandų skaičiaus:

Informuojame, jog  LR Finansų ministro 2019 m. sausio 25 d.  įsakymo Nr. 1K-27 2.1 punktu yra padidintas turto arba verslo vertintojo minimalus kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius.
Šiuo įsakymu patvirtinto naujos redakcijos Turto arba verslo vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašo 6 punkte nurodytas 60 kvalifikacijos kėlimo valandų skaičius, taikomas 3 metų laikotarpiui, pradedant skaičiuoti nuo 2019 m. sausio 1 d.

Pereinamuoju laikotarpiu turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos kėlimas už:
2017–2019 metus turi sudaryti ne mažiau kaip 44 valandas,
2018–2020 metus – ne mažiau kaip 52 valandas,
2019-2021 metus – ne mažiau kaip 60 valandų.