DĖL NT SANDORIŲ DUOMENŲ TEIKIMO

Norime pasidalinti ir kartu pasidžiaugti, kad LTVA 2022-07-26 d. kreipėsi į valstybės įmonę Registrų centrą ir gavo atsakymą raštu Nr. S-35785 (1.4 E) „Dėl nekilnojamojo turto sandorių duomenų teikimo“, kuriame informavo, kad atliko LTVA prašomo pokyčio (į vertintojams teikiamų įvykusių nekilnojamojo turto pardavimo ir nuomos sandorių informacijos sąranką įtraukti informaciją apie parduotų arba išnuomotų nekilnojamojo turto objektų energinio naudingumo klases) analizę ir pradėjo pokyčio įgyvendinimo darbus, kurie buvo planuojami baigti ne vėliau nei iki 2022 m. IV ketv. pabaigos.

2022-12-30 d. valstybės įmonę Registrų centras susisiekė raštu su LTVA ir informavo, kad pokytis jau yra įgyvendintas ir naujas atributas įtrauktas.