Dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų tobulinimo | AVNT rekomendacijų projektas

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) rengia rekomendacijas dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų tobulinimo, kurios bus skelbiamos AVNT interneto svetainėje www.avnt.lt.

Rekomendacijos rengiamos atsižvelgiant į AVNT atliktų planinių (neplaninių) veiklos patikrinimų ir išnagrinėtų paklausimų dėl turto ir verslo vertinimo ataskaitų (toliau Ataskaitos) atitikties Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnio nustatytiems reikalavimams apibendrintus rezultatus.

AVNT, siekdama glaudesnio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija su vertintojų bendruomene, siunčia rengiamų rekomendacijų projektus ir prašo iki 2020-12-23 pateikti dėl jų nuomonę.

Jūsų pastabų lauksime el. paštu info@ltva.lt.

Susiję dokumentai:

2020-12-15 Raštas Asociacijoms dėl I rekomendacijų paketo.

2020-12-15 Vertinimo ataskaitų tobulinimo REKOMENDACIJOS.