LTVA rekomendacija dėl EVS 2020 naudojimo | LTVA Valdybos informacija

Gerbiami vertintojai, primename, kad nuo 2021 metų sausio 1-os dienos įsigalioja naujieji Europos vertinimo standartai (EVS 2020). Standartus galima atsisiųsti naudojanti šia nuoroda: https://tegova.org/data/bin/a5faebf7c9c6fc_TEGOVA_EVS_2020_%282%29-digital.pdf

Pirminį šių standartų vertimą į lietuvių kalbą LTVA planuoja paskelbti antroje 2021 metų vasario pusėje.

LTVA ragina Lietuvos vertintojus nuo 2021-01-01 rengti vertinimo ataskaitas laikantis šių standartų reikalavimų.

Svarbu pažymėti, kad penktajame EVS (EVS 5 „Vertinimo ataskaita“) yra pateikiamas pavyzdinis būsto vertinimo ataskaitos turinys. Rekomenduojame atliekant būsto vertinimo ataskaitas laikytis šio vertinimo ataskaitos turinio (nebūtinai pateikiant reikalingą informaciją tokia pačia eilės tvarka kaip nurodyta šiame turinyje).

Rengiant būsto vertinimo ataskaitas pagal EVS 2020 rekomenduojamą turinį, reiktų atsižvelgti, kad ataskaitoje be visos kitos turėtų būti pateikiama ir tokia informacija (rečiau sutinkama šiuo metu Lietuvoje rengiamose turto vertinimo ataskaitose):

  • Turėtų būti nurodytas turtą apžiūrėjusio asmens vardas, pavardė ir kvalifikacija bei turto apžiūros apimtis, taip pat nurodant, ar pavyko atlikti apžiūrą pagal užsibrėžtą apimtį. Jei turto apžiūra vyko mažesne apimtimi nei įprasta atitinkamai turto rūšiai, reikia tai pažymėti ataskaitoje.
  • Ataskaitoje pateikti vertinamo turto fizinių charakteristikų aprašymą: apie architektūrą, įrengimą ir įrangą, energinę klasę, vaizdą pro langą, šviesos pakankamumą, faktinę remonto būklę, patrauklumą ir kt.
  • Ataskaitoje pateikti komentarą apie vertinamo turto fizinių charakteristikų kokybę (ir kaip pavienio turto, ir kaip šį turtą lyginant su vidutine turto kokybe visoje aplinkinėje vietovėje).
  • Ataskaitoje pateikti informaciją apie teritorijų planavimo ypatybes, galinčias turėti įtakos turto vertei.
  • Aiškiai nurodyti, ar turto vertėje yra įskaičiuotas PVM mokestis ar kitos sandorio išlaidos, ar šie mokesčiai ir išlaidos yra išminusuoti iš turto vertės.
  • Nurodyti, kad ataskaita nepažeidžia BDAR reikalavimų.

Pavyzdinis būsto vertinimo ataskaitos turinys (EVS 2020): 2020-European Valuation Report for Residential Property.

LTVA Valdybos informacija