Dėl turto vertinimo ataskaitos reikšmės

Lietuvos turto vertintojų asociacija buvo siuntusi raštą Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) dėl direktoriaus įsakymu Nr. V1-208 įtvirtintų pakeitimų ir išvados dėl turto vertinimo ataskaitos reikšmės.

LTVA siųstas raštas.
Gautas Tarnybos atsakymas.