Išleistas 2013 m. LTVA ir VU EF elektroninis leidinys

2013 m. birželio pradžioje parengtas ir atiduotas publikuoti elektroninio leidinio „Turto vertinimo teorijos ir praktikos apybraižos“ 2013 m. tomas. Linkime malonaus ir žingeidaus skaitymo bei naujų žinių ir profesinių įžvalgų. Nekilnojamojo turto vertintojus turėtų ypač sudominti LTVA Švietimo komisijos vadovo Antano Tumelionio straipsnis apie pataisų skaičiavimą taikant lyginamąjį metodą.