Nutraukti LTVA prezidento ir valdybos nario S. Deveikio įgaliojimai

Pakeitęs darbo pobūdį ir nuo 2013 m. birželio 17 d. pradėsiantis dirbti Turto vertinimo priežiūros tarnyboje, Steponas Deveikis išplėstiniame LTVA valdybos posėdyje (2013-06-12) paprašė nutraukti jo LTVA prezidento, valdybos nario ir administracijos vadovo įgaliojimus. Vadovaudamasi asociacijos įstatais LTVA valdyba patenkino tokį prašymą ir pavedė laikinai nuo 2013-06-14 iki Visuotinio susirinkimo sušaukimo eiti asociacijos prezidento ir administracijos vadovo pareigas LTVA viceprezidentui Valdemarui Ivaško.

S. Deveikis bendru LTVA ir Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijos sutarimu nuo 2013-06-13 atšaukiamas iš Turto arba verslo vertintojų garbės teismo narių. Dėl to kreiptasi į Finansų ministeriją.