Išplėstinio LTVA valdybos posėdžio (2012-01-11) informacija

2012 m. sausio 11 d. įvyko Išplėstinis LTVA valdybos posėdis. Posėdyje apsvarstyti Turto ir verslo vertinimo metodikos projekto ir kitų teisės aktų projektų rengimo klausimai. LTVA atstovai ir dalykinių komisijų vadovai aktyviai dalyvauja poįstatyminių teisės aktų projektų rengimo procese. Pasiūlymus teisės aktų projektams teikė A. Aleksienė, B. Galinienė, S. Raslanas, P. Čepulis, V. Šablavinskas, K. Jasinskas, A. T. Tupinis,  J. Jarmala, V. Ivaško, J. Urbonas, V. Černius, J. Banytė ir kiti.
Išplėstiniame  valdybos posėdyje pritarta LTVA 2012 m. veiklos ir renginių planui (prisegta čia), patvirtinta asociacijos Visuotinio ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo data – 2012 m. kovo 23 d. LTVA valdyba taip pat priėmė sprendimą pašalinti iš asociacijos 25 narius, nemokėjusius nario mokesčio už dvejus (2010 ir 2011) metus. Šie nariai apie LTVA valdybos sprendimą bus informuoti elektroniniu paštu.
Nutarta 2012-01-27 surengti LTVA seminarą  „Naujausios teisinės ir metodinės vertintojų veiklos aktualijos“. Seminaro programą ir kvietimą rasite čia.