AATVI organizuoja darbo grupę, rengiami teisės aktų projektai

Audito, apskaitos ir turto vertinimo institutas Finansų ministerijos pavedimu organizuoja darbo grupę naujos redakcijos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (2011) poįstatyminių teisės aktų projektams parengti. Numatoma parengti 12 teisės aktų projektų, iš kurių svarbiausias, žinoma, bus Turto ir verslo vertinimo metodika. Prie teisės aktų projektų rengimo pakviesta prisidėti 15 institucijų. Jau yra pateikti svarstymui kai kurie teisės aktų projektai.
LTVA pasiūlė savo atstovus į šią grupę. Tai Steponas Deveikis, prof. Birutė Galinienė, Valdemaras Ivaško, Regina Ivanovienė, Vladas Šablavinskas, Albina Aleksienė, Kristina Šanturova. Ateityje planuojama atstovų būrį išplėsti, teisės aktų projektus svarstyti LTVA dalykinėse komisijose, valdyboje.