IVSC skelbia tyrimo, kuriame nagrinėjama ESG aspektų raida turto ir verslo vertinimo procese, rezultatus

Aplinkosauginiai, socialiniai ir verslo valdymo (ESG) veiksniai sudaro sistemą, kuri naudojama verslo kolektyviniam sąmoningumui vertinti socialinių ir aplinkos faktorių kontekste. ESG sudaro trys pagrindai:  aplinkosaugos, socialinis ir verslo valdymo; visi jie kartu prisideda prie efektyvios veiklos ir teigiamos naudos plačioms rinkoms, visuomenei ir visam pasauliui.

Tarptautiniuose vertinimo standartuose (IVS) visada buvo netiesioginis reikalavimas atsižvelgti į ESG dedamąsias, nors jokių konkrečių standartų šiuo klausimu neturėjome. Tačiau per pastaruosius kelerius metus aiškus ESG dedamųjų kiekybinis įvertinimas įgavo dar didesnę svarbą visų sričių (verslo, finansinių priemonių ir materialaus turto) vertinimo procesui visame pasaulyje. Iš dalies taip atsitiko dėl atnaujintų įsipareigojimų, siejamų su aplinkos tvarumu ir grynojo nulinio anglies dioksido poreikiu, augančios nematerialaus turto įtakos vertinimams bei didesnės investuotojų, reguliavimo ir visuomenės ESG dedamųjų kontrolės vertinimo procese.

Dėl to, ESG aiškus įtraukimas į vertinimo procesą tapo pagrindine IVSC tema, kadangi tai ne tik atitinka pasaulinį visuomenės interesą, bet ir rinkos poreikius, todėl į vertinimo standartus ir jų reglamentą bus įtraukiami specifiniai reikalavimai ataskaitoms.

IVSC ESG apklausos rezultatus gali peržvelgti ČIA. 

Šaltinis: https://www.ivsc.org/esg-survey/