Jau skaitome 2012 m. laidos Europos vertinimo standartus lietuviškai

2013 m sausio 11 d. VU Ekonomikos fakultete buvo pristatyti visuomenei ir turto vertintojų bendruomei 2012 m. arba septintosios laidos Europos vertinimo standartai lietuvių kalba. Per trumpą laiką (nuo 2012 m. liepos iki gruodžio vidurio) parengta knyga publikuojama įprastos knygos forma (200 egz.) ir elektroninės knygos formatu.
Renginio metu įteikta 20 vardinių knygų. Jos teko vertimo redaktorei Onai Deveikytei, vertėjoms ir nemažam būriui rėmėjų. Visiems jiems padėkota už tai, kad Lietuvos turto vertintojai (ir vertinimo paslaugos užsakovai) gali skaityti šį norminį ir metodinį dokumentą lietuvių kalba.

Norėdami įsigyti šį leidinį, kreipkitės į LTVA būstinę, galite paskambinti ar parašyti elektroninį laišką. Knygos ir elektroninio leidinio komplekto kaina – 100 litų. Manome, kad įsigyti šią naują knygą yra kiekvieno vertintojo profesinės garbės reikalas ir pareiga.