Patvirtinti ir įsigaliojo nauji teisės aktai, susiję su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu

2013-02-11 Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-060 „Dėl teisės aktų, susijusių su turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos suteikimu, patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ yra patvirtinti 5 teisės aktai, tarp jų kvalifikacijos egzaminų organizavimo taisyklės; egzamino komisijos darbo reglamentas; turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo ir galiojimo taisyklės; vertintojo išsilavinimo, profesinės patirties ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimų aprašas. Pastarieji du teisės aktai yra svarbūs teikiant (iki 2013-04-02) vertintojų veiklos metines ataskaitas.

Įsakymo tekstą ir naujus teisės aktus, susijusius su turto arba verslo vertintojų kvalifikacijos suteikimu, rasite čia.