Kviečiame įsigyti 2012 m. laidos Europos vertinimo standartus lietuvių kalba

Norėdami įsigyti šį leidinį, kreipkitės į LTVA būstinę, galite paskambinti ar parašyti elektroninį laišką. Knygos ir elektroninio leidinio komplekto kaina – 100 litų. Manome, kad įsigyti šią naują knygą yra kiekvieno vertintojo profesinės garbės reikalas ir pareiga.