Lietuvos turto vertintojų pranešimai tarptautiniuose renginiuose

2007 m. rugsėjo 27-29 dienomis Hamburge (Vokietija) vyko Europos turto vertintojų asociacijų grupės (TEGoVA) visuotinis susirinkimas. Lietuvos turto vertintojų asociacijos Nekilnojamojo turto vertinimo komisijos pirmininkas, Registrų centro direktoriaus pavaduotojas kadastrui ir turto vertinimui Arvydas Bagdonavičius šiam susirinkimui parengė ir perskaitė pranešimą apie nekilnojamojo turto masinio vertinimo patirtį Lietuvoje.
2007 m. spalio 2-5 dienomis Kvebeko (Kanada) matininkai, pažymėdami Kvebeko matininkų ordino ir Kanados geomatinių mokslų asociacijos 125-ąsias metines bei Lavalio universiteto geomatikos mokslų departamento, pirmosios matininkų mokyklos Šiaurės Amerikoje, 100-ąsias metines, organizavo tarptautinį kongresą. Jame dalyvavo per 1200 dalyvių iš daugiau nei 40 šalių. Tarp jų buvo ir Lietuvos atstovas, LTVA prezidentas Steponas Deveikis. Jis parengė ir perskaitė pranešimą apie Lietuvos kadastro sistemą.
Renginio metu vyko Frankofonų matininkų federacijos (FGF) generalinė asamblėja, kurios metu į federaciją buvo priimta ir Lietuva. Taip pat vyko FIG 7 komisijos darbo grupės posėdis, Kvebeko matininkų ordino visuotinis susirinkimas. Kongreso dalyviams kalbėjo Kanados astronautas Steve MacLean, žymus Kvebeko geografas Henris Dioronas. Daugiau informacijos apie šį kongresą, konferencijos programą, pranešimų santraukas ir tekstus bei prezentacines skaidres galima rasti Geokongreso tinklapyje www.quebec2007.ca