Reorganizuotas IVSC laukia naujų narių

Tarptautinis vertinimo standartų komitetas (IVSC) 2007 m. buvo reorganizuotas į Tarptautinę vertinimo standartų tarybą (IVSC, International Valuation Council), išplečiant narystės organizacijoje galimybes. Dabar IVSC nariais gali būti ir turto vertintojų asociacijos, ir vertinimo paslaugų vartotojai, įmonės, bankai, kitos institucijos, agentūros, aukštosios mokyklos (akademiniai nariai). Prisegame šios organizacijos įstatus (spausti čia) – gal bus norinčių tapti jos nariu.