LTVA Valdyba dirba nuotoliniu būdu | Aktualūs vertintojams klausimai sprendžiami neatidėliojant

Dėl LR Vyriausybės įvesto karantino, LTVA Valdyba nedelsiant persiorientavo ir savo darbus tęsia toliau.

Šiandien vyko nuotolinis LTVA Valdybos posėdis dėl RC duomenų paketų ir vertės neapibrėžtumo metodinių rekomendacijų parengimo vertintojams.

Jūsų klausimų laukiame – info@ltva.lt.