LTVA rekomendacija dėl vertės neapibrėžtumo | Geroji praktika

LTVA parengė gerosios praktikos rekomendaciją dėl vertės neapibrėžtumo aplinkybės nurodymo vertinimo ataskaitoje.

Rekomenduojame į vertinimo ataskaitas įtraukti tokią informaciją (žemiau):

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2020-03-11 dieną paskelbė pasaulinę naujojo koronaviruso (COVID-19) pandemiją,  kuri paveikė ir ateityje gali toliau paveikti pasaulio finansų rinkas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020-03-16 dienos nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, o tai irgi paveikė ir ateityje galimai paveiks ekonominę situaciją Lietuvos Respublikoje. Dėl šios priežasties vertintojai pažymi, kad vertinimo dieną yra susidūrę su precedento neturinčiomis aplinkybėmis, tad šioje vertinimo ataskaitoje gali kilti vertės neapibrėžtumas, kadangi šioje vertinimo ataskaitoje nustatyta vertinamo turto rinkos vertė yra paremta istoriniais duomenimis (praeityje įvykusiais rinkos sandoriais) ir rinkos konjunktūra galiojusia iki 2020-03-16 dienos. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, rekomenduojame šios ataskaitos užsakovams ir vartotojams žvelgti į šioje vertinimo ataskaitoje nustatytą vertę su didesniu atsargumu nei įprasta. Kadangi vertinimo neapibrėžtumą (t.y. vertės tikslumą) vertinimo dienai nusakyti nėra įmanoma, o taip pat atsižvelgiant į nenuspėjamą „COVID-19“ poveikį nekilnojamojo turto rinkai ateityje, esant poreikiui rekomenduojame atlikti šio turto naują įvertinimą, kai ekonominė ir rinkos situacija taps labiau apibrėžta.

LTVA pabrėžia, kad remiantis TEGoVA informacija bei rekomendacijomis, rekomenduotina aukščiau nurodytą tekstą įtraukti ir į Techninę užduotį, kuri yra Vertinimo sutarties priedas.

T.y., dar prieš pradedant vertinimą, Klientas turi būti supažindintas su vertės neapibrėžtumu ir vertinimo ataskaitos prielaidomis – Klientas turi suprasti, kad vertė gali ir neatspindėti dabartinės situacijos ir kad vertinimo ataskaitoje bus įrašas apie vertės neapibrėžtumą.