Pasikeitė Turto arba verslo vertintojų garbės teismo personalinė sudėtis | AVNT

2021 m. gruodžio 18 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. gruodžio 17 d. įsakymas Nr. 1K-394 „Dėl Turto arba verslo vertintojų garbės teismo personalinės sudėties patvirtinimo“, kuriuo antrai Garbės teismo nario kadencijai paskirtos Paulė Svorobovičienė ir Daiva Albertavičienė, o vietoje kadenciją baigusios Garbės teismo narės Skirmantės Gavutienės patvirtinta nauja Garbės teismo narė Renata Karpavičienė.

Teisės aktas paskelbtas interneto svetainės skiltyje „Teisinė informacija » Teisės aktai » Vertinimas“.

Informacija skelbiama: AVNT

Nuotrauka: avnt.lrv.lt