Skelbiamas Rinkos kokybės įvertinimas | AVNT

Kviečiame susipažinti su Rinkos kokybės įvertinimu. Jame įvertintos (nustatytos) audito, nemokumo ir vertinimo rinkos kokybės tendencijos, pokyčiai, identifikuotos probleminės sritys, į kurias, esant galimybei, būtų galima proaktyviai reaguoti. Sukurtas kokybės vertinimo modelis (toliau – Modelis) nėra skirtas įvertinti neginčijamais balais visos rinkos ar pavienių paslaugų, teikiamų audito, nemokumo ar vertinimo srityje, kokybę. Jo paskirtis – objektyvių rodiklių pagalba įvertinti  audito, nemokumo ar vertinimo rinkos brandą, stabilumą ir teikiamų paslaugų kokybę vienu sintetiniu rodikliu. Jei matomas reikšmingas tokio rodiklio nuokrypis, siūlomas modelis sudarys galimybę papildomai sistemiškai išanalizuoti ir identifikuoti tam įtakos turėjusias aplinkybes.

Modelis jungia tiek rinkos dalyvių duomenis, tiek AVNT priežiūros veiksmus, kadangi tai yra neatskiriama rinkos kaip visumos dalis. Tačiau jis nėra skirtas vertinti rinkos dalyvių veiksmams ar AVNT priežiūros funkcijos efektyvumui – tikslas yra surinkti pakankamus duomenis, susieti juos logiškais ryšiais ir tinkamai interpretuoti. Kaip vienas iš svarbiausių efektyvios rinkos veikimo požymių, kurio pagrindu buvo kuriamas šis modelis, – rinkos konkurencingumas.

Daugiau naudingos informacijos rasite ČIA.

Nuotrauka: avnt.lrv.lt